слънчеви панели предимства

Слънчеви панели – предимства

Напоследък все повече хора търсят начин да направят дома си по- устойчив и зелен. Един от начините това да стане е потреблението на по-малко вода и енергия. И ако за вода се изграждат специални системи, които да пречистват отпадните води и да ги преработват за поливане или за тоалетната, например, що се отнася до енергията, там вариантите са много – дебела изолация (тип „пасивен дом“), термопомпи, които да отопляват дома или слънчеви панели, които да преобразува слънчевата енергия в електрическа или в топлинна.

Именно слънчевите панели са тези, които се превръщат в тенденция за съвременните къщи и все повече хора инсталират такива.

Предимства на слънчевите панели

Слънчевите панели са възможно най-екологичния начин, който има най-малко отрицателно въздействие върху околната среда в сравнение с всеки друг енергиен източник. Тук няма производство на парникови газове и не се замърсява водата.

Намалява сметката за ток

Генерирането на собствено електричество означава намаляване сметката за ток. Колкото повече енергия се произвежда, толкова по-малки ще са разходите за електричество.

Осигурява се чиста, възобновяема енергия

100% чиста и изцяло възобновяема енергия. Това намалява зависимостта от нефт, въглища и природен газ за производството на електроенергия. Както е известно те произвеждат вредни емисии, които влияят върху качеството на въздуха, водата и почвата и са отговорни за глобалното затопляне. За разлика от тях слънчевата енергия не води до замърсяване. Огромната сила на слънцето предлага неограничен източник на енергия, който не уврежда озоновия слой и не вреди на природата. Системите за слънчева енергия представляват инвестиция в бъдещето на планетата.

Слънчеви панели, като независим източник на енергия

Понякога при претоварване на мрежата може да се стигне до аварии и спиране на тока. Но когато една къща разполага със слънчеви панели и складира слънчевата енергия, прекъсването на електричеството няма да е проблем, а домакинството ще се радва на енергийна независимост.

Слънчевите панели нужно ли е винаги да има слънце

Много хора се подвеждат, че за употребата на слънчевите панели е нужно винаги да има слънце. Акумулирането на енергия не е задължително да става само, когато навън грее силно слънце. Защото дори в облачни дни слънцето излъчва енергия. Това прави системите ефективни дори на места с по- малко слънчеви часове и при по-студен климат. В зависимост от размера, ефективност и ориентация спрямо слънцето, някои слънчеви панели всъщност генерират повече електричество, отколкото домът консумира. А това може да намали месечната сметка за електричество до нула.
Слънчевите панели все по-достъпни, устойчиви и ефективни. Те осигуряват спокойствие и енергийна сигурност за домакинствата, а инвестицията е не само за дома, но и за природата.