BG-RRP-3.004-1981-C01 „Технологична модернизация в предприятието”

Наименование на проекта: BG-RRP-3.004-1981-C01 „Технологична модернизация в предприятието”

Краен получател: МЕТАЛ ИНВЕСТ – ГАБРОВО ООД

Обща стойност: 211 050,00 лв., от които 105 525,00 лв.
безвъзмездно финансиране.

Начало: 10.04.2023 г.
Край: 10.04.2024 г.