BG-RRP-3.004-1981-C01 „Технологична модернизация в предприятието”

Наименование на проекта: BG-RRP-3.004-1981-C01 „Технологична модернизация в предприятието”

Кратко описание на проекта: Проектът е насочен към придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет – предвидено е придобиването на ЦПУ хидравлична абкант преса и ЦПУ хидравлична гилотина с въртящо рамо.

Краен получател: МЕТАЛ ИНВЕСТ – ГАБРОВО ООД

Обща стойност: 211 050,00 лв., от които 105 525,00 лв. безвъзмездно финансиране.

Начало: 10.04.2023 г.
Край: 10.04.2024 г.